Friday, June 21, 2024

સાબર ડેરીના એમ ડી સુભાષ પટેલ નું નિવેદન

સાબર ડેરીના એમ ડી સુભાષ પટેલ નું નિવેદન

 

અંબાજીમાં પ્રસાદમાં વપરાયેલા નકલી ધી નો મામલો

 

સાબર ડેરીના એમ ડી સુભાષ પટેલ નું નિવેદન

 

સાબર ડેરી દ્વારા કોઈપણ પ્રકાર ના ઘી નું વેચાણ થયું નથી

 

કોઈપણ સંજોગોમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે ચેડા કરનારાઓને નહીં છોડીએ

 

લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે ચેડા કરનારાઓ ને કોઈપણ સંજોગોમાં છોડાશે નહીં

 

રિપોર્ટર :- વિશાલ ચૌહાણ સાબરકાંઠા

- Advertisement -
અન્ય સમાચાર
Advertisements
 
Polls
તાજા સમાચાર
Live Scores